La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
La sessió de Reeducació Postural

La sessió de Reeducació Postural 

1) Inicialment farem una valoració osteopàtica. No podem fer una reeducació postural si la estructura és incorrecte. 

2) Un cop feta la valoració i tractament osteopàtic passem a la reeducació postural. Les tècniques que fem servir requereixen paciència per la seva dificultat de concentració, però que són molt efectius. 

3) Re-analitzem i fem els canvis oportuns per anar progressant els exercicis. 

 

RECORDA: Les sessions de reeducació postural s'han de repetir mínim 2 cops per setmana durant almenys 8 setmanes. Pots fer-ho a les nostres instal·lacions o pel teu compte si domines les tècniques. 

La constància és una bona virtut!